Koga testirati

Intravenske korisnike droga

Primatelje transfuzija krvi i krvnih derivata prije godine 1993.

Bolesnike na hemodijalizi

Djecu majki zaraženih HCV-om

Osobe rizičnog seksualnog ponašanja

Osobe sa simptomima i znacima bolesti jetre