Poznato je da zagađenje zraka utiče na fizičko zdravlje, a rezultati istraživanja sada zaključuju da utiče i na naše psihičko zdravlje. 

Nova studija je pokazala, da djeca koja su izložena visokoj razini zagađenja zraka tokom odrastanja, imaju povećan rizik od razvoja shizofrenije.

Pokazalo se, da što je veća razina onečišćenja zraka, to je veći rizik od razvoja shizofrenije. Za svaki porast dnevnog prosjeka zagađenja zraka od 10 µg/m3, rizik od shizofrenije se povećava za oko 20 posto. Djeca izložena prosječnoj dnevnoj razini iznad 25 µg/m3, imaju približno 60 posto veći rizik od razvoja shizofrenije u usporedbi s djecom koja su izložena zagađenju zraka manjem od 10 µg/m3.

Inače, rizik od razvoja shizofrenije je također veći u osoba koje imaju veću genetsku predispoziciju za tu bolest. 

Izvor:
JAMA Network Open