Obilježavajući Svjetski dan bubrega medicinski radnici, te članovi udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika danas su u Sarajevu poručili da očekuju što prije usvajanje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o transplantaciji tkiva i organa u svrhu liječenja u Federalnom parlamentu.

Predsjednik Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika FBiH Tomislav Žuljević podsjetio je da je Vlada Federacije BiH u parlamentarnu proceduru uputila izmjene i dopune Zakona koje se tiču pretpostavljenog darivanja organa.

Važeći Zakon ima model informiranog pristanka koji podrazumijeva da se ljudi za života izjašnjavaju o želji da doniraju organe. U tom slučaju se vodi registar potencijalnih donora nakon smrti, koji još nije napravljen, te se trenutno transplatacija vrši isključivo uz suglasnost porodice.

Udruženje traži da se umjesto tog informiranog pristanka uvede pretpostavljeni pristanak, što je praksa većine evropskih zemalja, a koji znači da se oni koji ne žele da doniraju organe tokom života trebaju izjasniti o tome. U tom slučaju se vodi registar nedarivatelja. Svi ostali koji se nisu izjasnili samim tim daju pristanak i oni su potencijalni donori.

"Nadamo se da će Predstavnički dom i Dom naroda Parlamenta FBiH usvojiti ovaj zakon koji bi povećao broj transplatacija u Federaciji, gdje je 2.000 ljudi na dijalizi", rekao je Žuljević.

Budući da donorska mreža u Federaciji ne funkcionira, zakonske izmjene su, smatra on, bitne jer će se morati revitalizirati donorska mreža koja će raditi na podizanju svijesti kod ljudi o darivanju organa.

"Možemo imati sve zakone i stručnjake, a ako nam svijest ljudi nije na nivou nećemo dobivati dozvole za transplataciju organa", poručio je Žuljević.

Od 2.000 ljudi jedna trećina može biti transplantirana, jer ljudi imaju takve bolesti da ne mogu preživiti transplataciju. Sedamsto ljudi, tvrdi, se sigurno mogu naći na federalnoj listi čekanja.

"Trenutno na listi čekanja za transplataciju bubrega ima oko 300 bolesnika", izjavila je pomoćnica federalnog ministra zdravstva Marina Bera.

Dodala je da Zakon o transplataciji organa i tkiva u svrhu liječenja, koji je donesen 2009. godine, treba izmijeniti i jer su donesene nove direktive Evropske unije vezano za organe.

Predsjednica Udruženja nefrologa BiH i Donorske mreže Kantona Sarajevo Halima Resić mišljenja je da situacija nije tako loša jer je formiran Centar za transplataciju pri Federalnom ministarstvu zdravstva.

"Problem je što nemamo listu čekanja na nivou BiH, tako da RS i Brčko distrikt nema liste čekanja", rekla je Resić.

Svaki dan u svijetu umire oko 18 pacijenata od oboljenja bubrega, te je od velike važnosti da i u BiH poraste svijest o potrebi doniranja organa nakon moždane smrti.

(NajDoktor.ba/Fena)