Razmjena iskustava na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou obilježila je i drugi dan manifestacije “Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH”. Manifestacija  pod motom “Saradnja u fokusu – Zajedno do boljeg zdravstva na međunarodnom, regionalnom i lokalnom nivou” održana u  Sarajevu u organizaciji Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ).

Prvi dan bio je u znaku obuka za koordinatore kvaliteta u zdravstvenim ustanovama i za ovlaštene ocjenjivače kvaliteta AKAZ-a te obuke i okruglog stola za zdravstvene menadžere, dok je drugi dan revijalnog karaktera.

Direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) prije izlaganja međunarodnih eksperata iznio je pregled aktivnosti ove Agencije u 2017. godini:

“Moto ovog skupa je ‘Saradnja u fokusu’, ali u fokusu rada svih nas uvijek je – pacijent, i zdravstvenim radnicima je stalo do pacijenta. Iza nas u AKAZ-u je uspješna godina. Sedmica koju završavamo ovom manifestacijom počela je u znaku kvaliteta –  počeli smo sa pilotiranjem Inkluzivnih standarda za osobe s invaliditetom (ISOSI) u Općoj bolnici "Prim.dr. Abdulah Nakaš" u Sarajevu, prvoj zdravstvenoj ustanovi u FBiH koja počinje s uvođenjem ovih standarda, a sveukupno mogu reći da je iza nas uspješna godina. U pripremi i organizaciji skupa, ponovo smo zaključili da godina protekne jako brzo i da se, između jednih i drugih “Dana kvaliteta” nađemo u poslu koji je obimom i profesionalnim izazovom – zahtjevan i odgovoran, ali je, istovremeno, osnova za ponos i zadovoljstvo”, kazao je Ahmed Novo.

Govoreći o zalaganju ljekara i važnosti ljekarskog poziva, Novo je spomenuo i slučaj u kojem je Merima Krušcica, doktorica medicine u Domu zdravlja Vitez, vraćajući se sa AKAZ-ovog predavanja za porodičnu medicinu održanog u Zenici početkom novembra, naišla na saobraćajnu nesreću i brzom intervencijom spasila tri života, te je nakratko prekinuo izlaganje kako bi hrabroj doktorici uručio priznanje za izvrsnost:

“Ovo je slučaj koji pokazuje kako je svaki ljekar u svom pozivu 24 sata, Merimina reakcija je za primjer”, kazao je Novo. 

“Pitanje kvaliteta u zdravstvu pitanje je zadovoljstva pacijenata i to je u središtu ovoga što radimo. Manifestacija “Dani kvaliteta u zdravstvu” održava se peti put i već je prepoznatljiva u BiH i regiji, Federalno ministarstvo zdravstva uz AKAZ je od njegovog osnivanja 2005. godine ta saradnja nam je vrlo bitna u izradi strateških planova i politika iz oblasti kvaliteta u zdravstvu”, kazala je Snježana Bodnaruk iz Federalnog ministarstva zdravstva koja se skupu obratila u ime federalnog ministra zdravstva Vjekoslava Mandića.

Važnost podrške ministarstva agenciji za kvalitet istaknula je Nina Bončić Mijatović, direktorica Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi (AAZ) Hrvatske:

“Veoma je važno da oni koji rade na poboljšanjukvalitetaimaju podršku u zdravstvenim ustanovama u koje dolaze kao i od ministarstava zdravstva. Razmjena iskustava u regiji nije samo na skupovima kakav je “Dani kvaliteta u zdravstvu”, u kontaktu smo tijekom godine i  razmjenjujem oinformacije, ali ovdje se sretnemo, upoznamo druge zdravstvene radnike, razmjenimo iskustva, i osobno dobijem  mnogo dobrih i korisnih savjeta”, kazala je Nina Bončić Mijatović.

Direktor Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije (AZUS) Vladimir Arsenović govoreći o važnosti regionalne saradnje za unapređenje kvaliteta u zdravstvu istaknuo je činjenicu da sve zemlje imaju slične izazove:

“Izazovi i problemi su slični, samo su nam koncepti različiti, i veoma je bitno da kroz razmjenu iskustava na ovakvim skupovima svi unapređujemo te koncepte i samim tim podižemo nivo kvaliteta što povećava i bezbjednost pacijenata. U unapređenju kvaliteta najbitnija je promjena svijesti, od zdravstvenih radnika i pacijenata, preko javnog mnijenja i medija pa do kreatora politika. Uskladiti sve to jeste teško, ali ne i nemoguće”,  kazao je Vladimir Arsenović.

Predsjednica Društva za kvalitet i bezbjednost zdravstvene zaštite Crne Gore Sanja Simović kazala je kako je za Crnu Goru posebno važno učešće na “Danima kvaliteta”:

“Relativno smo novi u ovoj priči, i zato nam je dodatno važno učešće na ovakvim skupovima  na kojima se može mnogo toga naučiti”, kazala je Sanja Simović. Prisutnima se obratila i Eldina Nizamić iz odjela za zdravstvo u Američkoj ambasadi u Sarajevu koja je istaknula podršku “Danima kvaliteta”:

”Kvalitet u zdravstvu je veoma važan segment, jer kada su ispunjeni svi standardi kvaliteta to znači i da su naši pacijenti zbrinuti na najbolji mogući način”, kazala je Eldina Nizamić.

Manifestacija “Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH” završava se posebno svečanim dijelom kada će se dodijeliti akreditacije i sertifikacije zdravstvenim ustanovama koje su prošle kroz proces akreditacije/sertifikacije, te nagradu 'Šampion kvaliteta' i nagrade za izvrsnost i zahvale zaslužnim institucijama i pojedincima za proteklu godinu.