U Zavodu za transfuzijsku medicinu Federacije BiH do danas registrirano je 15.020 davalaca krvi u ovoj godini. Populacija koja je najčešće zastupljena među davocima krvi je starosti od 25 do 35 godina, izjavila je direktorica tog zavoda prim. dr. Jasminka Kurilić.

Po njenima riječima Zavodu je svakodnevno potrebno 55-65 davalaca krvi svih krvnih grupa za potrebe pacijenata.

Pacijentima se izdaju krvni pripravci pripremljeni iz pune krvi (deplazmatisani eritrociti, deplazmatisani eritrociti filtrirani, trombociti (singl, koncentrat sa ćelijskog separatora, pool), svježa smrznuta plazma.....)

"Želim napomenuti da Zavod mora, plan prikupljanja krvi kontinuirano prilagođavati zahtjevima kliničara tj. potrebama pacijenata koje se ne mogu u potpunosti predvidjeti. Zavod je planirao pripremiti, čuvati i distribuirati oko 37.000 komponenti krvi", kazala je direktorica Kurilić za Fenu.

Sve prikupljene jedinice krvi se obavezno testiraju na hepatitis B, hepatitis C HIV i sifilis

Zavod je dio tima s UKCS projekta autologne transplantacije matičnih ćelija za odrasle i pedijatrijsku populaciju, sa zadatkom: prikupljanje, obrada , zamrzavanje na -196 C, čuvanje i otapanje matičnih krvnih ćelija.

Zavod je također dio tima projekta kadaverične transplantacije koja se obavlja u UKCS i Kliničkom centru u Tuzli, sa zadatkom: testiranje humanih leukocitnih antigena kadavera i potencijalnih primalaca organa od kadavera, tj. određivanje procenta podudarnosti.

Lista čekanja potencijalnih primalaca bubrega je oko 200, a kadavera je bilo samo nekoliko u ovoj godini.

Prim.dr. Jasminka Kurilić navodi da Odsjek za tkivnu tipizaciju obavlja HLA testiranja pacijenata za alogene tj., srodne i nesrodne transplantacije matičnih krvnih ćelija, a koje se rade nešto malo u Tuzli i van BiH; ambulantno određivanje KG i RH pacijenata te praćenje trudnica koje su RhD negativne zbog moguće senzibilizacije.

Također Laboratorij za koagulacione poremećaje prati pacijente koji su na antikoagulantnoj terapiji nakon operacija na srcu.

"Obaveza Zavoda je da svi pacijenti dobiju na vrijeme, potrebne količine sigurnih krvnih pripravaka, kao i ostale navedene usluge", istaknula je direktorica Kurilić.

NajDoktor.ba