Brošura je namijenjena zdravstvenim radnicima različitih profila: ljekarima svih specijalnosti, medicinskim sestrama, medicinskim tehničarima, ljekarima na specijalizaciji, psiholozima, socijalnim radnicima i drugim saradnicima zdravstvenih ustanova koji dolaze u kontakt s pacijentima kako bi unaprijedili njihov rad u odnosu s pacijentima koji su osobe s invaliditetom.

U namjeri da pruži pomoć zdravstvenim radnicima u uspostavljanju i održavanju kvalitetnog odnosa s pacijentima koji su osobe s invaliditetom, ova publikacija donosi niz univerzalnih preporuka koje se odnose na komunikaciju kao jedan od osnovnih preduslova za uspješan i kvalitetan odnos s pacijentima. Također, brošura sugerira i najbolje načine kako da se zdravstvene usluge i postupci učine pristupačnim za osobe s invaliditetom.

Saradnja AKAZ-a i ASKVA-e

Saradnja koju su Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ)  i Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite RS (ASKVA)  započele sa organizacijom "MyRight- Empowers people with disabilities" 2014. godine treba doprinijeti ostvarenju veće uključenosti osoba s invaliditetom u zdravstvenom sistemu, saopćeno je iz AKAZ-a.

Zahvaljujući mreži organizacija osoba s invaliditetom u kojima MyRight razvija program jačanja njihovih znanja i vještina, potrebe i prava osoba s invaliditetom su našle svoje mjesto u akreditacijskim i sertifikacijskim standardima za centre za mentalno zdravlje (u RS i FBiH) i timove porodične medicine (FBiH) na čijoj su reviziji ove dvije agencije radile protekle godine. 

U isto vrijeme prepoznata je i potreba i vrijednost izgradnje uspješnog odnosa između zdravstvenih profesionalaca kao pružalaca usluga i osoba s invaliditetom uživalaca tih usluga sa svojim specifičnim potrebama u komunikaciji i pristupu u vezi sa invaliditetetom.

"Smatramo dobrom odlukom što su osobe s invaliditetom, uz pomoć naših agencija, pristupile izradi ove brošure koja bi trebala pomoći zdravstvenim radnicima da na najbolji način odgovore izazovima s kojima se susreću u svom redovnom radu, a  koji uključuje i pacijente koji su osobe s invaliditetom.  Kao predstavnici agencija kojima jeste osnovni cilj postići najveći kvalitet i sigurnost cjelokupne zdravstvene usluge, izuzetno cijenimo iskustvo koje su osobe s invaliditetom unijele u ovu brošuru", navodi se u saopćenju AKAZ-a.

Brošura od pomoći cjelokupnom društvu

U saopćenju je izražena nada da će brošura zasigurno olakšati i približiti zdravstvenim radnicima prava i potrebe u vezi sa uspješnom komunikacijom, pristupom i ophođenju prema ovoj, ne tako malobrojnoj skupini našeg društva.

Ova brošura, stoji u saopćenju, od pomoći je cjelokupnom društvu jer se kroz nju ostvaruju samo neke od međunardnih obaveza koje stoje pred Bosnom i Hercegovinom, a tiču se poštovanja ljudskih  prava osoba s invaliditetom kao i prava pacijenata.

"Iskreno se nadamo i preporučujemo sadašnjim i budućim zdravstvenim radnicima da pročitaju i koriste brošuru jer će praktična primjena preporuka iz brošure, vjerujemo, biti na obostrano zadovoljstvo kako pacijenata tako i zdravstvenih radnika", stoji u saopćenju AKAZ-a.

Brošuru možete preuzeti OVDJE.

NajDoktor.ba