Po prijemu trudnice na naš odjel ginekologije i akušerstva, sve aktivnosti odvijaju se po tačno utvrđenom protokolu koji treba slijediti. Prije svega, u ginekološkoj ordinaciji obavlja se ginekološki pregled trudnice. 

Nakon toga, slijedi novi ultrazvučni pregled, uz kontrolu srčanih tonova ploda (CTG) i uzimanja anamneze. Po završetku pomenutih pregleda, trudnica se usmjerava ka porodilištu, gdje je pod stalnim nadzorom medicinskog osoblja. Nakon obavljenog porođaja prirodnim putem, trudnica ostaje u porodilištu između 12-14 sati, u komforu VIP apartmana, uz mogućnost prisustva osobe po njenom izboru. Omogućen je bebi frendli program, što podrazumijeva zajednički boravak sa novorođenčetom.

PREOPERATIVNO UPUTSTVO ZA CARSKI REZ

Neposredno pred dolazak na operativni tretman ljekar će vas uputiti da uradite:

 • Laboratorijske nalaze (KKS, ŠUK, URIN, UREA, KREATININ, VRIJEME KRVARENJA I KOAGULACIJE)
 • Nalaz krvne grupe i RH faktora
 • Krv za interakciju
 • CTG i kontrola ginekologa
 • EKG
 • Mišljenje ljekara specijaliste interne medicine
 • Mišljenje ljekara specijaliste anesteziologa

 PRISTANAK NA VRSTU LIJEČENJA

 Za operativni zahvat i vrstu anestezije potreban je Vaš pristanak u pisanoj formi. Obrazac pristanka sadrži korisne efekte procedure koja će se provoditi, kao i potencijalne rizike. 

 Kod zakazanog prijema radi operativnog zahvata dužni ste, neposredno pred prijem:

 • Okupati se i oprati kosu
 • Obrezati nokte ruku i nogu
 • Skinuti šminku i lak za nokte te depilirati intimna područja.
 • Ponijeti sa sobom pribor za ličnu higijenu (jednokratne gaćice,higijenski ulošci, neseser sa priborom za ličnu higijenu, vlažne maramice, čarape)
 • Nakit skinuti i ostaviti kod kuće
 • Ponijeti mobilni telefon
 • Ostaviti kontakt telefon porodice
 • Skinuti zubnu protezu (ukoliko nosite) pred operaciju

 PRI DOLASKU PREDATI:

 • Zdravstvenu knjižicu
 • Ličnu kartu
 • Originalnu krvnu grupu
 • Nalaz ljekara specijaliste sa uputom za operativni tretman
 • Upoznati ordinirajućeg ljekara sa saznanjem da ste alergični ili da ste osjetljivi na neke lijekove
 • Ukoliko koristite antikoagulantne lijekove npr (Pelentan, Marivarin, Farin, Sinotron ili neki drugi antikoagulantni lijek kao i Aspirin) prestati uzimati najmanje tri dana prije zakazanog prijema.
 • 6 sati prije zahvata uzeti DULCOLAX Čepić
 • Apstinirati od jela i pića 8 sati prije zahvata

 Porodiljama poslije carskog reza je, takođe, omogućen bebi frendli program, a on se sprovodi uz pomoć našeg medicinskog tima.